« wichteg am Ëmgang mat eisem Mupp as, dass mir heen richteg verstoen »

 

"Een Hond ass och keng Spillsaach, also heen sichen goen (sech matt him oofgin) wann ee Loscht huet an zrek lee'en wann een keng méi huet !"

"Een Hond ass och ganz secher NIT do fir den eegenen Frust (deen een jo ganz anzwoug anescht agestach huet) drun oof ze lueden."

 

wichtigst Regel:

Niemols engem Hond begéignen oder heen behandlen matt:

- Rooserei

- Agressioun

- Gewalt

- Ongerechtegkeet

 

Mir wessen jo emmer selwer ganz genau wéi mir drop sinn, dann misst daat jo selbstverständlech sinn, wann een schlecht drop ass, dass een sech déischt soll berouegen an e puer gäng zrek schalten IIR een sengem (oder engem aaneren sengem) Hond begéint.

 

all deeglegen Ëmgang:

Een Hond brauch Regelen an Grenzen an muss kloer wëssen waat fiireng Positioun hien huet.

Daat erreechen mir andeems mir eis mat him beschäftegen, an während dem, weisen mir him dass "gut Verhalen" mat Zuneigung belount gëtt an dass "schlecht Verhalen" eis nit gefällt. Dofir mussen mir nit eekleg oder agressiv matt him sinn, heen mierkt, wann mir opgrond vun sengem Behuelen vun him fortgin an heen fir e Moment nit beuechten, dass mir mat sengem Verhalen nit averstaanen sinn.

Fir daat ëmzesetzen sinn Mir:  « Roueg an Selbstbewost, Respektvoll an Fair »

 

Respektéier däin Hond an däin Hond respektéiert Dëch !!

.... as eigentlëch nit komplizéiert !!